top of page
Workshop_Logo_final_1 copy 5.png

Izbeglice u Beogradu imaju veoma specifične potrebe dok su duži vremenski period zaglavljeni u limbu, a to su obrazovanje, rekreacija i integracija.

 

Cilj nam je da odgovorimo na ove potrebe pružanjem bezbednog mesta za obrazovanje i rekreaciju migranata, izbeglica i tražilaca azila.

ZNANJE JE MOĆ

Svake dve sekunde, jedna osoba je prisilno raseljena zbog sukoba, progona, nasilja ili kršenja ljudskih prava.

Broj izbeglica na globalnom nivou je viši nego ikad. S obzirom da je medijska pažnja i diskurs usredsređen na ulazak pojedinaca u EU, putovanje raseljenih ljudi, a često i njihova autonomija i ljudska prava, bivaju zanemareni.

 

Zatvaranjem Balkanske rute 2015/16. godine koju su stotine hiljada izbeglica dotad koristile kao put ka Zapadnoj Evropi, mnogi raseljeni ljudi ostali su zaglavljeni na Balkanu duži vremenski period, nekada godinama, bez mogućnosti da na siguran i legalan način dođu do Evropske unije.

 


 

Workshop_Logo_OPTIONS_1-01.png
bottom of page